XIV-wieczny, zabytkowy kościół gotycki pw. św. Dominika Savio w Ostródzie i jego historia:  

1330-1351 - to prawdopodobna data budowy kościoła w stylu gotyckim (dokumenty lokacyjne Ostródy już w 1335 roku wzmiankują o murowanym kościele w tym miejscu). Zbudowany jako kościół misyjny nie był zależny od Zakonu Krzyżackiego.

1400 - po pożarze miasta odbudowano i rozbudowano kościół.

1410 - Król Władysław Jagiełło, po zwycięstwie nad Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem, w tym kościele dziękował Bogu za odniesione zwycięstwo.

1525 - do tego roku w kościele odprawiane były nabożeństwa tylko katolickie.

1536 - czas reformacji - pruski książę Albrecht mianuje się patronem kościoła i zabrania nabożeństw katolickich. Świątynię dostosowano do kultu ewangelickiego. Usunięto wiele istotnych elementów stylu i architektury gotyckiego kościoła.

1788 - kościół uległ zniszczeniu z powodu pożaru wznieconego przez wybuch prochu na zamku.

1789-1802 - odbudowa i rozbudowa kościoła pod kierownictwem Dawida Balcera budowniczego z Ostródy. Wygląd kościoła znacznie odbiegał od oryginału. Niezmieniona pozostała jedynie wieża.

1836-1848 - nabożeństwa w języku polskim odprawiane przez pastora protestanckiego Gustawa Gizewiusza.

1897 - przy ścianie wschodniej dobudowano pomieszczenia mieszkalne dla pastora. Cały kościół otynkowano, łącznie z wieżą i gotyckimi portalami w wieży. W takim stanie kościół przetrwał do roku 1945.

1945 - kościół i przylegające dzielnice zostały spalone przez wojska rosyjskie.

1956 - władze wojewódzkie w Olsztynie przekazały Kurii Warmińskiej ruiny kościoła.

1957 - w czasie odgruzowywania, usunięto mury kruchty północnej i zakrystii, zwalono ścianę szczytową i przez 3 miesiące w ruinach kościoła odprawiana była Msza święta. Następnie zabroniono takiego użytkowania obiektu nie dając prawa odbudowy.

1980 - władze wojewódzkie w Olsztynie udzieliły zezwolenia władzom kościelnym na odbudowę zabytkowego kościoła. W czerwcu J.E. ks. bp Józef Glemp, ówczesny ordynariusz warmiński, przekazał ruiny kościoła salezjanom z poleceniem odbudowy (salezjanie, jako wikariusze przy parafii diecezjalnej, pracują w Ostródzie od 1954 roku). Przy tymże kościele 25 września 1981 została ustanowiona Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Dominika Savio - wychowanka św. Jana Bosko. Dzięki pomocy mieszkańców pierwszą Mszę odprawiono już 29 września 1981 roku. Urząd Miejski w Ostródzie, decyzją z 21 grudnia 1981 udzielił pozwolenia na odbudowę kościoła. Dokumentację odbudowy wykonał zespół inżynierów PKZ Olsztyn.

1982 - dobudowano przezbiterium, zakrystię i boczne przedsionki.

1990 - wybudowano chór w kościele.

1990-2001 - dalsze prace wewnątrz i na zewnątrz świątyni, budowa domu zakonnego i budynków katechetycznych - dziś mieszczących Liceum, Gimnazjum Salezjańskie oraz Salezjańską Szkołę Podstawową (zobacz stronę szkoły).

 

Z dawnego wyposażenia kościoła zachowały się tylko kamienne kropielnice. Na uwagę zasługuje gotycki portal drzwi wejściowych.

 

Historia kościoła opisana jest również tutaj.

 

Historyczne zdjęcia kościoła:

 

Proboszczowie parafii pw. św. Dominika Savio:

1981-1987 - ks. Władysław CISZEWSKI, salezjanin (+ 29 lipca 2013)

1987-1993 - ks. Tadeusz KUJAWA, salezjanin

1993-1997 - ks. Tadeusz NIEWĘGŁOWSKI, salezjanin

1997-1998 - ks. Jarosław SZADKOWSKI, salezjanin

1998-2007 - ks. Stanisław STACHAL, salezjanin

2007-2010 - ks. Jacek WILCZYŃSKI, salezjanin

2010-2016 - ks. Piotr BORYCZKA, salezjanin

2016-do dziś - ks. Stanisław MARCZAK, salezjanin