XIV-wieczny, zabytkowy kościół gotycki pw. św. Dominika Savio w Ostródzie i jego historia:  

1330-1351 - prawdopodobna data budowy kościoła w stylu gotyckim (dokumenty lokacyjne Ostródy już w 1335 roku wzmiankują o murowanym kościele w tym miejscu). Zbudowany jako kościół misyjny nie był zależny od Zakonu Krzyżackiego.

1400 - po pożarze miasta odbudowano i rozbudowano kościół.

1410 - Król Władysław Jagiełło, po zwycięstwie nad Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem, w tym kościele dziękował Bogu za odniesione zwycięstwo.

1525 - do tego roku w kościele odprawiane były nabożeństwa tylko katolickie.

1536 - czas reformacji - pruski książę Albrecht mianuje się patronem kościoła i zabrania nabożeństw katolickich. Świątynię dostosowano do kultu ewangelickiego. Usunięto wiele istotnych elementów stylu i architektury gotyckiego kościoła.

1788 - kościół uległ zniszczeniu z powodu pożaru wznieconego przez wybuch prochu na zamku.

1789-1802 - odbudowa i rozbudowa kościoła pod kierownictwem Dawida Balcera budowniczego z Ostródy. Wygląd kościoła znacznie odbiegał od oryginału. Niezmieniona pozostała jedynie wieża.

1836-1848 - nabożeństwa w języku polskim odprawiane przez pastora protestanckiego Gustawa Gizewiusza.

1897 - przy ścianie wschodniej dobudowano pomieszczenia mieszkalne dla pastora. Cały kościół otynkowano, łącznie z wieżą i gotyckimi portalami w wieży. W takim stanie kościół przetrwał do roku 1945.

1945 - kościół został spalony przez wojska rosyjskie.

1956 - władze wojewódzkie w Olsztynie przekazały Kurii Warmińskiej ruiny kościoła.

1957 - w ruinach kościoła odprawiana była Msza Święta. Po 3 miesiącach zabroniono takiego użytkowania obiektu nie dając prawa odbudowy.

1980 - władze wojewódzkie w Olsztynie udzieliły zezwolenia władzom kościelnym na odbudowę zabytkowego kościoła. W czerwcu J.E. ks. bp Józef Glemp, ówczesny ordynariusz warmiński, przekazał ruiny kościoła salezjanom z poleceniem odbudowy (salezjanie, jako wikariusze przy parafii diecezjalnej, pracują w Ostródzie od 1954 roku). Przy tymże kościele 25 września 1981 została ustanowiona Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Dominika Savio. Dzięki pomocy mieszkańców pierwszą Mszę Świętą odprawiono 29 września 1981 roku. Urząd Miejski w Ostródzie, decyzją z 21 grudnia 1981 udzielił pozwolenia na odbudowę kościoła.

1982 - dobudowano przezbiterium, zakrystię i boczne przedsionki.

1990 - wybudowano chór w kościele.

1990-2001 - dalsze prace wewnątrz i na zewnątrz świątyni, budowa domu zakonnego i budynków katechetycznych - dziś mieszczących Liceum oraz Salezjańską Szkołę Podstawową (zobacz stronę szkoły).

 2019-2020 - renowacja elewacji wieży i kościoła.

Z dawnego wyposażenia kościoła zachowały się tylko kamienne kropielnice. Na uwagę zasługuje gotycki portal drzwi wejściowych.

 

Historia kościoła opisana jest również tutaj.

 

Historyczne zdjęcia kościoła:

Księża pochodzący z parafii:

ks. Jan Karbowski, diecezja ełcka
ks. Andrzej Kilanowski, diecezja elbląska
O. Krzysztof Popławski OP
ks. Ryszard Kowalski SDB
ks. Adam Malak SDB

Proboszczowie parafii świętego Dominika Savio:

1981-1987 - ks. Władysław CISZEWSKI, salezjanin (+ 29 lipca 2013)

1987-1993 - ks. Tadeusz KUJAWA, salezjanin

1993-1997 - ks. Tadeusz NIEWĘGŁOWSKI, salezjanin

1997-1998 - ks. Jarosław SZADKOWSKI, salezjanin

1998-2007 - ks. Stanisław STACHAL, salezjanin

2007-2010 - ks. Jacek WILCZYŃSKI, salezjanin

2010-2016 - ks. Piotr BORYCZKA, salezjanin

2016-        - ks. Stanisław MARCZAK, salezjanin

Posługujący w parafii świętego Dominika Savio:

  • ks. Stanisław MARCZAK - proboszcz, dyżur w kancelarii, odwiedzanie chorych, opiekun grupy modlitwenej: Żywy Różaniec, ministrantów i koła biblijnego oraz opieka duchowa nad stowarzyszeniem ludzi niepełnosprawnych ALFA
  • ks. Sławomir LUBIŃSKI - dyrektor wspólnoty i Zespołu Szkół Salezjańskich i współpracownik w duszpasterstwie parafialnym
  • ks. Piotr WYSZYŃSKI - wikariusz dyrektora, nauczyciel religii i współpracownik w duszpasterstwie parafialnym
  • ks. Walerian JASTRZĘBIEC-ŚWIĘCICKI - ekonom wspólnoty i Zespołu Szkół Salezjańskich oraz współpracownik w duszpasterstwie parafialnym
  • ks. Antoni GWIAZDA - dyżur w kancelarii, współpracownik w duszpasterstwie parafialnym
  • ks. Patryk SZOSTKOWSKI - odwiedzanie chorych, nauczyciel religii i współpracownik w duszpasterstwie parafialnym