Zrealizowane (w nawiasach data zrealizowania):

1. Naprawienie drzwi głównych. (9.11.2016)
2. Naprawienie rynny od strony szkoły. (15.11.2016)
3. Obniżenie chodnika przed drzwiami głównymi kościoła. (29.11.2016)
4. Zamontowanie dociągu drzwi głównych. (16.12.2016)
5. Zakup konfesjonału zamykanego. (19.12.2016)
6. Zmiana oświetlenia w prezbiterium. (11.01.2017)
7. Zakup relikwiarze - klęcznika. (3.03.2017)
8. Obsadzenie nowego Krzyża Misyjnego (26.09.2017) – krzyż ofiarowany przez sponsora
9. Uszczelnienie stropu nad dawnym oratorium. (12.10.2017)
10. Zabezpieczenie przed przeciekiem wodnym ściany dawnego oratorium. (12.10.2017)
11. Malowanie kościoła wewnątrz. (19.10.2017)
12. Wymiana nagrzewnicy kościoła i kaloryferów w zakrystii i pomieszczeniach pod nią. (10.11.2017)
13. Przerobienie żyrandoli z jedno na dwu obwodowe, wykonanie części instalacji elektrycznej i zamontowanie nowej rozdzielni w zakrystii. (20.03.2018)
14. Naprawa rynien. (30.04.2018)
15. Naprawa trzech kwater witraża przy ołtarzu św. Dominika Savio. (15.10.2018)
16. Odwodnienie i uporządkowanie terenu przy zakrystii od strony Placu Tysiąclecia. (7.11.2018)
17. Prace remontowe pomieszczeń pod zakrystią. (21.11.2018)
18. Zamontowanie zabezpieczeń przedlicznikowych. (9.02.2019)
19. Zamontowanie wieszaków w ławkach. (18.02.2019)
20. Zakup pojemnika na wodę święconą - sponsor wspólnota Żywego Różańca przy naszej parafii. (27.03.2019)
21. Oczyszczenie i odnowienie elewacji od strony zachodniej (wejście główne do kościoła i wieża). (15.10.2019)
22. Odnowienie elewacji kościoła od strony północnej (od strony Placu Tysiąclecia). (25.10.2019)
23. Odwodnienie terenu od strony północnej kościoła. (5.11.2019)
24. Zakup drugiego konfesjonału zamykanego. (18.11.2019)
25.Zakup kompletu lekcjonarzy. (20.12.2019)
26. Zakup ławki, która znajduje się przy wejściu na chór. (2.01.2020)
27. Obniżenie studzienek na parkingu między kościołem a szkołą. (21.09.2020)
28. Zamontowanie nowego monitoringu oraz czujników dymu w kościele. (7.11.2020)
29. Oczyszczenie i odnowienie elewacji kościoła od strony wschodniej i południowej. (16.11.2020)
30. Uporządkowanie terenu przy kościele od strony północnej. (28.11.2020)
31. Zamontowanie oświetlenia pod chórem. (21.12.2020)
32. Zakup organów CHORUM 40S (8.07.2021)
33. Wymiana okien w kościele z zachowaniem dotychczasowych witraży (17.07.2021)

 

  Do zrealizowania:

  1. Położenie nowej posadzki w wejściu głównym i bocznym kościoła.

Ofiary na realizację inwestycji można przesłać na konto:

5816 0014 6218 4406 7260 0000 01