Zrealizowane (w nawiasach data zrealizowania):

1. Naprawienie drzwi głównych (9.11.2016).
2. Naprawienie rynny od strony szkoły. (15.11.2016).
3. Obniżenie chodnika przed drzwiami głównymi kościoła (29.11.2016).
4. Zamontowanie dociągu drzwi głównych (16.12.2016).
5. Zakup konfesjonału zamykanego (19.12.2016).
6. Zmiana oświetlenia w prezbiterium (11.01.2017).
7. Zakup relikwiarza - klęcznika (3.03.2017).
8. Obsadzenie nowego Krzyża Misyjnego (26.09.2017) – krzyż ofiarowany przez sponsora.
9. Uszczelnienie stropu nad dawnym oratorium (12.10.2017).
10. Zabezpieczenie przed przeciekiem wodnym ściany dawnego oratorium (12.10.2017).
11. Malowanie kościoła wewnątrz (19.10.2017).
12. Wymiana nagrzewnicy kościoła i kaloryferów w zakrystii i pomieszczeniach pod nią (10.11.2017).
13. Przerobienie żyrandoli z jedno na dwu obwodowe, wykonanie części instalacji elektrycznej i zamontowanie nowej rozdzielni elektrycznej w zakrystii (20.03.2018).
14. Naprawa rynien (30.04.2018).
15. Naprawa trzech kwater witraża przy ołtarzu św. Dominika Savio (15.10.2018).
16. Odwodnienie i uporządkowanie terenu przy zakrystii od strony Placu Tysiąclecia (7.11.2018).
17. Prace remontowe pomieszczeń pod zakrystią (21.11.2018).
18. Zamontowanie zabezpieczeń przedlicznikowych (9.02.2019).
19. Zamontowanie wieszaków w ławkach (18.02.2019).
20. Zakup pojemnika na wodę święconą - sponsor: wspólnota Żywego Różańca przy naszej parafii (27.03.2019).
21. Oczyszczenie i odnowienie elewacji od strony zachodniej (wejście główne do kościoła i wieża) (15.10.2019).
22. Odnowienie elewacji kościoła od strony północnej (od Placu Tysiąclecia) (25.10.2019).
23. Odwodnienie terenu od strony północnej kościoła (5.11.2019).
24. Zakup drugiego konfesjonału zamykanego (18.11.2019).
25.Zakup kompletu lekcjonarzy (20.12.2019).
26. Zakup ławki, która znajduje się przy wejściu na chór (2.01.2020).
27. Obniżenie studzienek na parkingu między kościołem a szkołą (21.09.2020).
28. Zamontowanie nowego monitoringu oraz czujników dymu w kościele (7.11.2020).
29. Oczyszczenie i odnowienie elewacji kościoła od strony wschodniej i południowej (16.11.2020).
30. Uporządkowanie terenu przy kościele od strony północnej (28.11.2020).
31. Zamontowanie oświetlenia pod chórem (21.12.2020).
32. Zakup organów CHORUM 40S (8.07.2021).
33. Wymiana okien w kościele z zachowaniem dotychczasowych witraży (17.07.2021).
34. Zmiana oświetlenia w gablotach ogłoszeń w kruchcie kościoła (11.09.2021).
35. Na ścianie południowej w kościele zamontowanie dużego krzyża z rzeźbą postaci Jezusa (14.09.2021) – krzyż i rzeźba ofiarowane przez sponsorów.
36. Zamontowanie poręczy na schodach przy bocznym wejściu do kościoła - sponsorowane (23.11.2021).
37. Zakup figur do szopki Bożego Narodzenia (25.11.2021).
38. Remonty hydrauliczne w zakrystii, w pomieszczeniach i toaletach pod zakrystią (1.12.2021).
39. Zakup kielicha mszalnego (21.01.2022).
40. Ujednolicenie stylistyczne wnętrza prezbiterium z nawą kościoła (25.01.2022).
41. Wstawiono odnowione witraże w okna prezbiterium (18.02.2022).
42. Automatyka oświetlenia w kruchcie i bocznym wejściu do kościoła (5.03.2022).
43. Wymiana rozdzielni elektrycznej w zakrystii (18.06.2022).
44. Dodatkowe meble na chórze, osłaniające organy i dające dodatkowe półki (8.11.2022).
45. Nowe skarbony przy świecznikach wdzięczności - zasponsorowane (23.05.2023).
46. Wymiana dachówek na kościele (6.10.2023).
47. Zakup figury Jezusa do Grobu Pańskiego (5.03.2024).
48. Zawieszenie 24 "chorągwi grunwaldzkich" (17.05.2024).

   Do zrealizowania:

  1. Wymiana dachówek na wieży kościoła.
  2. Położenie nowej posadzki w wejściu głównym i bocznym kościoła.
  3. Nowa aranżacja prezbiterium.

Ofiary na realizację inwestycji można przesłać na konto:

5816 0014 6218 4406 7260 0000 01