Kancelaria czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 1600-1730,
w nagłych wypadkach: całą dobę.

Chrzest

 1. Chrzest należy zgłosić odpowiednio wcześniej w kancelarii w godzinach urzędowania.
 2. Rodziców oraz rodziców chrzestnych obowiązuje katecheza przedchrzcielna, która odbywa się w sobotę przed chrztem o godzinie 1700.
 3. Niezbędne dokumenty do udzielenia chrztu świętego:
  - świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  - zaświadczenia z parafii zamieszkoania rodziców chrzestnych, o tym że spełniają warunki, aby być chrzestnymi.
 4. Jeśli dziecko zamieszkałe jest na terenie innej parafii, należy przedłożyć w kancelarii parafialnej zgodę księdza proboszcza parafii zamieszkania dziecka.
 5. Rodzicem chrzestnym może być osoba wierząca i praktykująca, to znaczy: ktoś, kto jest bierzmowany (ukończony 16. rok życia), codziennie się modli, w każdą niedzielę i święta uczestniczy w Eucharystii, systematycznie przystępuje do sakramentów świętych, nie żyje w związku niesakramentalnym (por. KPK 874).
 6. W naszej parafii chrzest święty udzielany jest w formie uroczystej w 2. i 4. niedzielę miesiąca, w czasie Mszy świętej o godzinie 1130.
 7. Dorośli, którzy nie przyjęli chrztu proszeni są o indywidualny kontakt z duszpasterzem.

Bierzmowanie

 1. Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty.
 2. Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych.
 3. Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, a pragną go przyjąć proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.

Eucharystia

 1. Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej zasadniczo obejmuje dzieci klas 3. szkoły podstawowej.
 2. Przygotowanie obejmuje uczestnictwo:
  - w katechezie szkolnej,
  - niedzielnej Mszy Świętej, o godz. 1200,
  - nabożeństwach roku liturgicznego (różaniec, roraty, droga krzyżowa, nabożeństwa majowe).
 3. Rodzice są zobowiązani do spotkań z duszpasterzem w terminach ogłaszanych odpowiednio wcześniej w kościele (informację otrzymują także dzieci na katechezie).

Pokuta

 1. Sakrament pokuty nazywany jest także sakramentem pojednania, przebaczenia, nawrócenia lub spowiedzią. [KKK1422-1424, 1486]
  Warunkami każdej spowiedzi są: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów i pokuta. [KKK 1450-1460, 1490-1492, 1494] Rachunek sumienia powinien być gruntowny, ale nie jest wystarczający. Bez rzeczywistego żalu, nawet po ustnym wyznaniu grzechów, nikt nie może zostać rozgrzeszony.
 2. Nieodzowne jest również mocne postanowienie poprawy, aby nie popełnić grzechu w przyszłości. Grzesznik koniecznie musi wypowiedzieć głośno grzechy przed spowiednikiem, czyli przyznać się do nich. Wreszcie nieodzownym elementem spowiedzi jest zadośćuczynienie lub pokuta, którą spowiednik zadaje penitentowi, aby naprawił wyrządzone szkody.

Namaszczenie chorych

 1. Regularne odwiedziny chorych w naszej parafii odbywają się w pierwszy piątek miesiąca w godzinach porannych. Niezależnie od tego, można poprosić o posługę sakramentalną o każdej porze.
 2. Przed przyjściem szafarza należy przygotować w domu stół nakryty białym obrusem, świece i, ewentualnie, wodę święconą.
  Sakrament namaszczenia chorych może przyjąć każdy wierzący, którego zdrowie znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. [KKK 1514-1515, 1528-1529] Namaszczenie chorych można przyjmować wielokrotnie. Dlatego nie jest niczym bezsensownym, żeby także młodzi ludzie prosili o ten sakrament, gdy na przykład czeka ich trudna operacja.
 3. W takich okolicznościach wielu chrześcijan łączy namaszczenie chorych ze spowiedzią (czasem z całego życia). Chcą, gdyby taka była wola Boża, stanąć przed Nim z czystym sumieniem.

Sakrament małżeństwa

 1. Najpóźniej na trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, by umówić się na spisanie protokołu przedślubnego.
 2. Na spotkanie, w czasie którego nastąpi spisanie protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:
  - dowody osobiste,
  - metryki chrztu do ślubu,
  - kopie dokumentu z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym),
  - świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.