Parafialna Rada Duszpasterska

Zadaniem rady jest niesienie pomocy proboszczowi w jego duszpasterskiej posłudze. Spotkania rady zwołuje proboszcz. Rada jest otwarta na osoby, które pragną pomóc w animacji duszpasterskiej parafii. Obecna rada duszpasterska składa się z przedstawicieli grup działających przy parafii i katechetek.

Przewodniczącym rady jest ks. Stanisław Marczak SDB

Parafialna Rada Ekonomiczna

Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Spotkania rady zwołuje proboszcz.

Przewodniczącym rady jest ks. Stanisław Marczak SDB

Żywy Różaniec

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca” (Jan Paweł II).

Imiona nowo przyjętych członków wpisuje się do parafialnej Księgi Żywego Różańca. Wspólnota Żywego Różańca uczestniczy każdorazowo w pogrzebie zmarłego członka oraz w specjalnie zamawianej Mszy św.

Zmiana tajemnic odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy świętej o godzinie 1100.

Opiekun: ks. Stanisław Marczak SDB

ALFA

Spotkania w pierwsze soboty miesiąca po Mszy świętej o godzinie 1100.

Msza święta z homilią i słowo na spotkaniu: ks. Stanisław Marczak SDB

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Spotkania w każdą niedziele po Mszy Świętej wieczornej.

Odpowiedzialny: ks. Stanisław Marczak SDB

Przygotowanie do przyjęcia I Komunii świętej

Spotkania odbywają się według przyjętego kalendarium.

Odpowiedzialny: ks. Stanisław Marczak SDB

Ministranci

Spotkania - zbiórki ministranckie odbywają się w środy o godzinie 1600, dla starszych we wtorki o godzinie 1830.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH CHŁOPCÓW DO BYCIA MINISTRANTEM.

Opiekun: ks. Stanisław Marczak SDB

Schola dziecięca i młodzieżowa

Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 1200.

Opiekunka: pani Jolanta